was successfully added to your cart.

Jak dosáhnout dobrých cen v nákupu?

  • 1
  • 6.6.2014

inkona knihaAKTUALITA

Jak dosáhnout dobrých cen v nákupu?

„Firma, která slyší jen na snižování nákladů, má jistě problémy s firemním sluchem“. Může si vzpomenout na doby, kdy touha vlastnit automobil hnala některé české rodiny k šetření za každou cenu. Dokonce, aby ušetřily na jídle, objevovaly se na návštěvě u známých právě v době, kdy usedali k obědu. Není divu, že se takto postižení před nimi začali zapírat.

Firmy, stlačující za každou cenu náklady tlakem na dodavatele, se chovají podobně. Ale stejně tak, jak tyto rodiny poznaly, že od určité hranice se už ušetřit nic nedá, protože zemřít hladem nikdo nechce, poznají i firmy, že tudy cesta nevede.“ Tolik citát z článku „Dodavatel – husa k oškubání?“, který svého času vzbudil velkou pozornost a vyvolal rozsáhlou diskusi.

Střetli se v ní zastánci tvrdého postupu vůči dodavatelům s propagátory spolupráce. Obě strany si hájily svoje. Na jedné straně tu byl argument, že spoluprací s vybraným dodavatelem se vlastně narušuje konkurenční prostředí, na druhé pak názor, že neustálý boj o ceny a střídání dodavatelů poškozuje i odběratele.

Otázka tedy zní: jak dosáhnout dobrých cen v nákupu a přitom se nepřipravit o výhody dobrých vztahů s dodavateli?

Odpověď na ni můžete najít ve firemním kurzu Efektivní řízení zásobování. Provede vás od uvědomění si souvislostí mezi nákupem a marketingem přes procesní řízení nákupu a zásady výběru dodavatele až po řízení spolupráce s dodavatelem. Lektor si pro vás také připravil několik příkladů z praxe, na nichž si můžete vyzkoušet hledání optimálních řešení.

Share Button