was successfully added to your cart.

Jak co nejlépe budovat důvěru v obchodě?

  • 1
  • 23.7.2014

inkona knihaAKTUALITA

Jak co nejlépe budovat důvěru v obchodě?

Jak přesvědčit klienta, aby se rozhodl pro mojí službu? Jak dosáhnout toho, aby nesourodá skupina lidí lépe vzájemně spolupracovala a komunikovala? Jak přesvědčit nadřízeného o nové koncepci celého oddělení?

Podělím se s Vámi o pár myšlenek z knihy „Trénink obchodní komunikace“ (autorem je Nicholas Boothman) od nakladatelství Portál, kterou jsem četla před několika lety a znovu se k ní vracím. Byla mi inspirací pro mé další studium a zaměření na koučování s technikami NLP a zjistila jsem, jak dobře podněty z ní fungují v praxi.

Jak i pro Vás může být užitečná? 5 tipů k zamyšlení.

1) Pozor na naše vlastní filtry při hodnocení lidí u příležitosti prvního setkání. Pokud se vzájemně neznáte, pocity mohou být různorodé. První momenty (pohled do očí, podání ruky), pak vnitřní monolog (sympatický, nesympatický), následují pocity jako důvěřuji mu, nedůvěřuji mu atd. Dávejte si pozor na své dojmy, možná budete sami sobě překážet v komunikaci se zákazníkem či jinou osobou. Bleskové filtry dost často ovlivňují naše chování a to, jak člověka posuzujeme.

2) Věnujte se neverbální komunikaci/řeč těla. Mysl a své tělo slaďte. Jakýkoliv nesoulad je vnímán vaším partnerem v komunikaci. Pokud uvnitř budete sklíčený, tak lze velmi těžce „hrát“ šťastného a vyrovnaného člověka. Doporučuji občas trénovat postoj i před zrcadlem – nadšený, šťastný, přátelský atd.

3) Slaďte se se svým komunikačním partnerem. Mluví rychle? Trošku taky přidejte. Mluví pomaleji než Vy? Přizpůsobte se mu. Vyjadřujte se pozitivně. Náš mozek má potíže zpracovávat negativní formulace. Pozor na extrémní případy, tam bych to nedoporučovala.

4) Všímejte si, jak partner mluví a jaké formulace používá. Už ve 13 letech dáváme přednost určitému vnímání světa prostřednictvím všech smyslů – zrak, zvuk a hmat. Pro komunikaci s ostatními i sami se sebou   preferujeme některý z nich a ten se pak stává dominantním. Pokud mluví o obrazech (je tzv. vizuální typ), tak při komunikaci podněcujeme představivost „představte si…“ a využíváme hodně obrázků (např. při prezentaci). Pokud nám říká, co slyšel (tzv. auditivní typ), využíváme více fráze jako „poslechněte si moji nabídku“, a pokud říká, co cítí a vnímá (tzv. kinestetický typ), zapojte do komunikace pocity („Jak vnímáte můj návrh?“ apod.).

5.) Podnikáte či vlastníte společnost? Vytvořte si osobní reklamu či motto společnosti. Osobní reklama by měla natolik zaujmout, že vyvolá další otázky směrem k Vašim aktivitám, a hlavně měla by trvat několik sekund. Měla by odpovídat na otázky: Co dělám? Pro koho? Jak mu to pomůže?

Závěrem: Komunikace souvisí nejenom s naším hlasem, ale i řečí těla / neverbální komunikaci a hlavně naší myslí. Právě to se mi líbí na této publikaci, že nejde o tradiční postupy jako zvládání a zpracovávání námitek či poznání různých strategií pro vyjednávání, ale především o navázání vztahu, vytváření vzájemné důvěry a snahy o poznání lidí a komunikaci s nimi. Oceňuji i grafické zpracování – nejedná se o jednolitý text.

Moje doporučení: Náměty z této publikace využívám a doporučuji ji v kurzech zaměřených na prodejní a komunikační dovednosti. Najdete v ní inspiraci, cvičení. Pro ty, kteří trpí trémou při mluvených projevech/rétorice, je v publikaci pár tipů, jak se s tím vypořádat. Je vhodná pro obchodníky nebo lidi, kteří jsou často v kontaktu se zákazníky. Dále je velmi dobře využitelná i pro komunikaci na pracovišti.

Doporučujeme kurzy pro veřejnost:

Zdroj: Chci změnu – blog osobního rozvoje a reference na realizované kurzy.

Share Button