was successfully added to your cart.

Jak čerpat správně dotace?

 • 1
 • 30.6.2014

inkona knihaAKTUALITA

Jak čerpat správně dotace?

Evropskou unii má mnoho občanů a podnikatelů spojenou s poskytováním štědrých dotací na různé účely. Obce mohou například získat peníze na nové silnice, neziskové organizace na své specifické programy nebo podnikatelé na investice na rozvoj svých firem. Na první dojem se může zdát, že si stačí vymyslet projekt a peníze jsou v kapse, avšak realita je bohužel daleko horší.

První setkání s bruselskou byrokracií si žadatelé užijí již před samotným podáním žádosti o dotaci. Jednou z nejdůležitějších fází je totiž hloubkové studium několika stovek stran příruček a metodických pokynů, které obsahují veškeré důležité informace o podmínkách získání dotace.

V tomto momentě se většina organizací zalekne a raději svěří svůj projekt poradenským firmám, které by měly mít daleko více zkušeností s administrací žádosti. Jedná se totiž o možnost, jak zvýšit šance na získání dotace, avšak záleží samozřejmě na zkušenostech a profesionalitě těchto firem.

Přijetím žádosti o dotaci a podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace však zdaleka není vyhráno. Při samotné realizaci projektu je totiž absolutně nezbytné provádět vše tak, jak je stanoveno v příslušných manuálech či příručkách, i když ne všechny informace lze vždy v těchto dokumentech najít. Tato fáze projektu bývá často kritickým obdobím, ve kterém příjemci podpory dělají nevědomky nejvíce chyb, které vedou k následnému odebrání dotace a případným finančním sankcím.

Klíčem k úspěšnému čerpání finančních prostředků z fondů EU je tedy správná a bezchybná realizace projektu, jeho dokumentace a vedení účetnictví. Za tyto oblasti zodpovídají vždy pouze samotní příjemci podpory, kteří jsou často předmětem českých i bruselských kontrol.

Společnost EDUX proto pořádá školení formou firemních tréninků či konzultací. Školení mají za cíl pomoci žadatelům o dotace a příjemcům podpory získat informace a zkušenosti pro čerpání fondů EU, účtování o dotacích a obhajobu oprávněnosti jejich poskytnutí.

Semináře se budou konat na podzim a jsou určeny účetním, podnikatelům, nevýdělečným organizacím, územním samosprávným celkům, organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím. Školení povede auditorka Ing. Ivana Podhráská.

Jejich obsah se zabývá:

 • Strukturální fondy EU
 • Projekty financované z prostředků EU
 • Dokumentace–projekt, smlouva, rozhodnutí
 • Realizace–výdaje, účtování, vykazování, evidence, daně, doklady účetní a daňové, náležitosti dokladů, úschova dokladů atd.
 • Kontrolní systém
 • Publicita projektu
 • Upozornění na problémy

Realizujeme tento typ školení ve formě „akce na zakázku„:

 • Aktuální daňové a účetní změny pro daný rok
 • Fakturace a pohledávky pro příspěvkové organizace
 • Vybrané problémy v účetní a daňové oblasti pro r. 2014 pro právnické subjekty
 • Pohledávky z hlediska účetnictví, daní a práva
 • Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro příspěvkové organizace a územně samosprávné celky
 • Požadavky na vedení účetnictví při čerpání finančních prostředků z fondů EU pro podnikatele, příspěvkové organizace a územně samosprávné celky

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Z. Tomaidesovou, mobil: +420 723 916 559.

Nabídka kurzů pro veřejnost.

Share Button