was successfully added to your cart.

Inovace je rozhodnutí

  • 1
  • 27.4.2017

inkona knihaAKTUALITA

Praktický návod na inovace v byznysu přináší kniha Inovace je rozhodnutí

Adam Novák - autor knihy Inovace je rozhodnutí

Adam Novák – autor knihy Inovace je rozhodnutí

Schopnost inovovat se dnes v řadě oborů stala alfou a omegou dlouhodobého setrvání firmy na trhu. Články o inovacích výrobků a služeb se na nás hrnou ze všech stran. Málo se ale píše o tom, jak přijít na kreativní nápad, který zaujme zákazníky a také jakým způsobem jej přes všechny překážky dotáhnout do úspěšného produktu.

Právě na tyto otázky odpovídá nedávno vydaná kniha Adam Nováka  – Inovace je rozhodnutí. Inspirujte se v našem rozhovoru, na co se má zaměřit skutečný inovátor.

Napsat knihu zabere poměrně dost času. Jaké cesty vás zavedly k inovacím a nakonec jste své zkušenosti zpracoval v knize?

Většinu své kariéry jsem obětoval oborům, kde kreativní nápady vznikají a na základě těch nejlepších i související inovační projekty, ať už ve světě kreativní reklamy nebo v oblasti vývoje informačních systémů na zakázku a zlepšování procesu. Časem jsem zjistil, že to je přesně to, co mě na tom baví nejvíce.

V roce 2005 jsem v literatuře narazil na první metody kreativní myšlení a posléze uspořádal kreativní workshop pro veřejnost. Začal jsem se také sebe tázat, proč v některých organizacích to nápady přímo srší a panuje zde tvůrčí atmosféra a u jiných se kolegové téměř bojí zkusit něco nového. Tématem inovace jsem se proto také zabýval v obouinovace_kniha svých diplomových pracích. Po mém působení ve výrobní společnosti LINET jsem se již naplno rozhodl, že budu organizacím i jednotlivcům pomáhat, aby byli s inovacemi úspěšní. Jedním z výstupů mé práce je právě kniha.

Takže jste vycházel z vlastní praxe v českých firmách, bylo to pro text knihy dostatečné?

Bylo mi jasné, že oproti západním státům jsme v oblasti inovačního managementu trochu pozadu. Východiskem pro mou knihu se proto staly zejména případové studie a literatura na toto téma ze zahraničí. Vše jsem však konfrontoval se svou zkušeností s českých firem. Řada inovačních nástrojů populárních v Americe by v českém prostředí spíše vyvolala úsměvy.

To vše jsem se snažil zabalit do čtivého a prakticky použitelného obalu. Tedy vedle souvislého textu kniha nabízí i 12 vybraných inovačních nástrojů a více než 40 praktických příkladů a případových studií. Vycházím z toho, že každou firmu trápí u inovací jiný problém. Některé potřebují nově nastavit proces vývoje nového výrobku, jiné zase bojují s prosazováním inovačních projektů a nápadů a někde vůbec vázne práce s kreativitou a nápady zaměstnanců. Proto jsem zvolil tuto formu.

Na jaké oblasti by se podle vás podnikatel – inovátor měl ve své firmě zaměřit?

Základem knihy je šest klíčových kompetencí inovativní organizace: kreativní organizace, inovativní manažer, prostředí podporující inovace, produktová inovace, prosazování změn a rozvoj kompetencí organizace. Bez kreativních nápadů nemůže být inovace, ta však zase potřebuje dostatek volného prostoru a vhodné prostředí.

Řada slibných příležitostí pro inovace naráží například na nepružné firemní procesy nebo jej naopak zabije svým přístupem někdo z vyšších pater organizace. Často se také zapomíná na kulturu, která vládne v organizaci. Ta by například měla podporovat zaměstnance k ochotě přiměřeně riskovat. Většinou to bývá obráceně. Stěžejní část knihy se také věnuje progresivním metodám v oblasti inovace výrobku nebo služby z empatického designu, které jsou populární mezi předními světovými inovátory.

Kterými aktivitami by firmy měli pro zvýšení inovační schopnosti začít?

Hodně záleží, jestli se jedná o technologickou firmu, obchodní společnost či podnikatele z oblasti výroby. Každý typ byznysu vyžaduje nasazení inovačních nástrojů v různé míře. Každopádně bych doporučoval zamyslet se nad tím, v jakých oblastech je důležité inovovat. Chcete být inovátorem v oblasti výrobků či služeb? Nebo je pro nás klíčová rychlá změna procesů uvnitř organizace? Někteří podnikatelé se také mohou rozhodnout pro zásadní inovaci obchodního modelu.

U všech tří zmíněných oblastí se neobejdete bez aktivního využití kreativních nápadů zaměstnanců a efektivního prosazování změny. Tedy najděte si vhodnou formu, jak získávat od kolegů nápady a promyslete, která nařízení směrnice a procesy brání tomu, aby se ty nejlepší uvnitř organizace prosazovaly hladce.

Informace:
Kniha Inovace je rozhodnutí vyšla u nakladatelství Grada.
Více informací a obsah zdarma najdete také na webu knihy.

TIP NA WORKSHOP:
Kreativita posilování potenciálu a vnímavosti

.

Share Button