was successfully added to your cart.

Hardselling aneb Velká kniha o prodeji

  • 1
  • 17.8.2015

inkona knihaAKTUALITA

Velká kniha o prodeji aneb nový hardselling

kniha_prodejUznávaný prodejní trenér a autor známé knížky Jak myslí špičkový obchodník vám ve své klíčové knize o prodeji ukáže, jak úspěšně získávat nové zákazníky, uzavírat s nimi obchody a budovat vztahy.

Co je to vlastně NOVÝ HARDSELLING?

Je to moderní a inovativní přístup k prodávání. Koncept spojující dva klíčové aspekty – důslednou a cílevědomou snahu o uzavření zakázky a řízení vztahů se zákazníky nutné k vybudování dlouhodobého a funkčního obchodního partnerství.

Jeho podstatou je osm etap úspěšného prodeje: od počátečního telefonického kontaktu přes první rozhovor, prezentaci nabídky a uzavření zakázky až po poprodejní služby.

Stěžejním prvkem tohoto nového prodejního konceptu je NOVÝ HARDSELLER. Na stránkách této knihy poznáte tajemství jeho úspěchů a zjistíte jak:
• se sami naprogramovat k úspěchům při prodávání,
• se dostat k zákazníkům na nejvyšších úrovních managementu,
• aktivně vést prodejní rozhovor a přesvědčit klienty neodolatelnými argumenty,
• porozumět spektru komunikačních nuancí a využít tyto vědomosti k užitku svému i klientovu,
• cíleně řídit klientovy akce i reakce a dovést jej tak k úspěšnému uzavření zakázky,
• z nově přesvědčených klientů udělat dlouhodobě nadšené a věrné zákazníky!

V knize získáte mnoho konkrétních praktických rad a tipů například pro telefonické rozhovory, pro vyjednávání o ceně nebo pro návštěvy klientů a také řadu příkladů z praxe. Přehledná a srozumitelná kniha poslouží všem nováčkům i starým mazákům na cestě stát se NOVÝM HARDSELLEREM! Pokud máte chuť převést znalosti do praxe, navštivte některý z našich tréninků.

Velká kniha o prodeji – Nový hardselling – Staňte se jedničkou na trhu

autor: Limbeck Martin
ISBN: 978-80-247-4095-9
formát: B5
vazba: V8
počet stran: 288
prodejní cena: 495 Kč
vydala: Grada Publishing, a.s., www.grada.cz

TIP: Potřebujete zvýšit úspěšnost svých obchodníků či operátorů? Chcete oživit obchodní jednání a uplatnit nové přístupy v prodeji? Domlouváte si schůzky po telefonu, no zákazníci neustále odmítají?  Využijte firemní tréninky. Dotazy k nim na tel. č. 723 916 559, Ing. Z. Tomaidesová.

Doporučujeme kurzy:

 

 

.

Share Button