Glosář pojmů – kurzy a tréninky

Pojmy z kurzů:

 • Asertivita
 • Coaching – koučování
 • Kaizen metoda
 • Komunikace
 • Kotvení
 • Metamorphing
 • Neurolingvistické programování
 • Obchod
 • Podcast
 • Rétorika
 • Sketschnoting/skečnouting
 • Syndrom vyhoření
 • Telemarketing
 • Vcítění
 • Vizualizace
 • Vizuální myšlení
 • Zdroj

shutterstock_139996261

ASERTIVITA

Asertivita je schopnost (dovednost) prosazovat vlastní názor, stanovisko nebo zájem. Považuje se za důležitou komunikační dovednost. Vyučuje ji mnoho odborníků na vývoj osobnosti a psychoterapeutů a je také obsahem mnoha populárních příruček k vlastnímu zdokonalení. Často se překládá jako sebeprosazení. Autorem metody asertivního tréninku (tréninku asertivní komunikace) je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. Cílem je mimo jiné rozpoznat a zastavit manipulativní chování. Styl manipulace souvisí s typem osobnosti.

COACHING – KOUČOVÁNÍ – KOUČINKgirl-791686_1280

Kouč je osoba, která podporuje lidi nebo klienta, aby se zlepšil a dosáhnul svého cíle. Je nezávislý, má možnosti srovnávat a přinášet nám do „života“ nové podněty.

Před externím koučem můžeme být přirození. Externího kouče vidí nás a naše pracovní prostředí z nadhledu, není emotivně vtažen do problematiky, není zatažen do vztahů na pracovišti, a tak se může soustředit na to, aby pomohl právě nám bez ohledu na okolnosti. Je za svůj výkon placen, proto se musí snažit, aby nás jeho koučování podpořilo v dosažení stanovených výsledků.Za své služby je placen.

Probíhá na základě osobního setkání nebo se může kombinovat se Skype koučinkem či  výhradně Skype koučink.

O čem je koučování?

Koučování resp. kouč nás nutí stále přemýšlet, co můžeme my nebo naši kolegové, dělat lépe. A přemýšlením docházíme k různým závěrům:

1. Cítíme, že je někde prostor něco zlepšit, ale nejsme schopni definovat, co konkrétně je zapotřebí změnit.
2. Je nám jasné, co by bylo třeba zlepšit, ale z mnoha důvodů nevíme jak na to.
3. Víme co a jak máme dělat, ale když se vrátíme do běžného života, nějak to, co by mělo fungovat, nefunguje.
4. Všechno je v pořádku, vedení je spokojeno s výkony, ale my prostě patříme k optimistům, kteří věří, že vždycky lze něco zlepšit a že někdo „z venku“ nám pomůže definovat nové cíle a cesty a podpoří nás, abychom jich dosáhli.

KAIZEN

Kaizen - chci změnu. E-book.

Kaizen – chci změnu. E-book.

Kaizen (z japonštiny, „zlepšení“ nebo „změna k lepšímu„) odkazuje na filozofii či postupy při zlepšování procesů ve výrobě, a to zejména ve strojírenství a řízení podniků. Kaizen byl prvně realizován v japonských firmách po 2. světové válce. Zčásti ovlivnil americké podnikání a řízení kvality výroby. Malé kroky byly tak úspěšné, že Japonci jim dali vlastní jméno: kaizen. V současném období se používá i v osobním rozvoji při změnách.

KOMUNIKACE

Co je komunikace? Sdělování, výměna informací. Přenos či předávání nejrůznějších informačních obsahů v rámci diferencovaných komunikačních systémů za použití různých komunikačních médií. Komunikované obsahy (komuniké) mají kognitivní, emotivní a snahovou složku. Jsou přenášeny (sdělovány) v procesu jakékoliv činnosti umožňující užívání znaků, jejichž strukturou lze vyjádřit informační hodnotu sdělovaného obsahu.

KOTVENÍ

Proces, kterým se jakýkoliv stimul nebo reprezentace (externí a interní) spojuje a spouští reakci. Kotvy se mohou vyskytovat přirozeně  nebo vytvářet záměrně. (využití v  NLP koučování).

METODA U.Z.I.

Je to metoda určená k řešení konfliktních situací v obchodním vztahu (zejména reklamací). Využívá se v obchodních osobních jednání a v telefonické komunikaci. Zkratka je složena z počátečních písmen názvů tří kroků, kterými se postupuje:

 • Uklidnit
 • Zapojit
 • Informovat

Uklidnit je třeba jak zákazníka, tak sama sebe. Zapojením zákazníka do řešení dosáhneme jeho konstruktivního přístupu. Informovaný zákazník nemá pocit, že je přehlížen. V centru veškerého současného podnikání je dlouhodobý a pozitivní vztah se zákazníkem a právě z tohoto důvodu je tato metoda, tak úspěšná. Konflikty ovšem nelze nikdy zcela vyloučit, zvláště na počátku, ale jejich řešení za cenu ztráty zákazníka nebo naopak za cenu zbytečných ústupků je nevýhodné. Proto se dobře uplatní metoda, která umožní dojít k řešení bez negativních emocí a pocitu prohry u některého z účastníků jednání. Metoda se využívá v kurzech prodejních dovedností zejména při řešení reklamací.

NEUROLINGVISTICKÉ PROGRAMOVÁNÍ

Studium mimořádných výkonů a modelování toho, jak jednotlivci strukturují své zkušenosti.

digitalni-nomad-ebook-2017 – kopie

NOMÁD

Díky technologiím se mění styl práce. Můžeme pracovat odkudkoliv. Kdo je digitální nomád a jak žije? Jde o nový způsob života, kde hlavním cílem je „Žít, pracovat, cestovat, poznávat.“ To je motto moderních nomádů – profesionálů, kteří jen s notebookem a mobilem mohou pracovat z jakéhokoliv místa na světě. Jde o nezávislé pracovní místo. Jak začít s nomádství – ebook „Jak žít naplno a pracovat odkudkoliv

OBCHOD 

Je směna (poskytnutí) zboží (obecně věci) za peníze. Opak koupě.

PODCAST

logo-zdencinpokec

Zdenčin pokec – podcast úspěšných

Podcast je nahrané slovo, audionahrávka. V dnešní době již existuje spousta druhů podcastů z nejrůznějších oborů. Poslouchat podcasty je velmi efektivní a motivující. Výhody jsou v tom, že při poslechu podcastu máte volné ruce, takže můžete třeba běžet , stejně tak při jízdě na kole nebo při procházce se psem, na cestě do práce nebo na služební cestě. Zdenčin pokec je takové malé internetové rádio v českém jazyce. 

RÉTORIKA

Co je to rétorika (řečnictví)? Nauka pojednávající o verbálním projevu. Je vedle gramatiky a dialektiky jedním ze tří původních svobodných umění (tzv. trivium), která se vyučovala na středověkých univerzitách. Jde o jednu z nejstarších jazykových disciplín, která vznikla již ve starověku.

ŘEČ

Řeč – v rétorice jazykový projev určený pravidly rétorického umění o obsahu a formě jazykového projevu.

pozvanka_sketchnotingSKEČNOUTING/SKETCHNOTING

Sketchnoting pojem pro vizuální tvorbu poznámek. Je to hravý způsob tvoření poznámek, při němž si odpočinete a zjistíte, že talent ke kreslení vůbec nepotřebujete. Na stranu druhou jde skvělý nástroj pro strategické plánování – při tvorbě prezentací, při jednání se zákazníkem, při koučování nebo při vysvětlování přínosu produktů/ služeb či při plánování firemních projektů, kdy je potřeba se na ně podívat s nadhledem. Chcete jej vyzkoušet a získat tak náskok před konkurencí? Přijďte na kurz!

SYNDROM VYHOŘENÍ – BURN OUT

Syndrom vyhoření (syndrom vyhasnutí, vyhaslosti, vyprahlosti, angl. burn out) byl poprvé popsán v roce 1975 H. Freudenbergerem. Existují různé definice (např. ztráta profesionálního zájmu nebo osobního zaujetí u příslušníka pomáhajících profesí nebo vyhoření jako výsledek procesu, v němž lidé velice intenzívně zaujatí určitým úkolem nebo ideou ztrácejí své nadšení). Jedná se o psychický stav, prožitek vyčerpání. Vyhoření je tedy důsledek nerovnováhy mezi profesním očekáváním a profesní realitou, mezi ideály a skutečností.

obchodnice2TELEMARKETING

Co je to telemarketing? Je to prodejní nebo servisní činnost operátora, při které využívá telefonování. Obvykle postupuje podle call skriptu a má k dispozici databázi klientů, což představuje kontaktní údaje klienta, zpracovanou nabídku produktu, možné otázky (FAQ) nebo reakce klienta. Telemarketing, zajišťuje rychlé spojení s klientem.

Pojmy z TELEMARKETINGU:

 • aktivní telemarketing– outbound
 • pasivní telemarketing – inbound
 • upselling – další prodej k službě, nebo výrobku, který klient už vlastní
 • croselling – prodej komponentů, které navazují (doplňují) na službu, kterou už klient měl
 • winback – získávání klientů zpět, návrat klientů k firmě

Akvizice v telemarketingu – vyhledávání nových kontaktů, klientů, sjednávání schůzek.

VCÍTĚNÍ

Získání a udržení raportu s jinou osobou po jistý čas a jejich propojení v jeho/její model světa. Můžeme se vcítit do přesvědčení, myšlenek i chování. V AJ „pacing“.

VIZUALIZACE

Proces vidění obrazů ve vlastní mysli.vizualni_mysleni_EDUX_Zdenkat

VIZUÁLNÍ MYŠLENÍ

Naše myšlení je propojeno s obrazy. Obrázek vydá za 1000 slov. Lidé se rádi dívají se na obrázky, protože vyvolávají emoce. Jsme přehlceni informacemi a právě obrázky pomáhají získat nadhled. Díky zapojení emocí si ho zapamatujeme lépe, než text. Obrázky pomáhají se soustředit na to podstatné, lépe se pamatují – jsou hravé a zábavné. Přijďte a ochutnejte ho v kurzu.

ZDROJE

Jakýkoliv prostředek, který může být použitý na dosažení cíle: fyziologie, stavy, myšlenky, úvahy, strategie, zkušenosti, lidé, události nebo možnosti. V oblasti koučování či NLP.

Zdroj: Wikipedia.org, cojeco.cz, publikace: Řízení změn – Miloš Toman, materiály z výuky EDUXu, P.Kotler – Marketing od A po Z, Úvod do Neurolingvistického programování – Joseph O Connor and John Seymour

Share Button