was successfully added to your cart.

Fundraising pro neziskové organizace

 • 1
 • 8.6.2014

inkona knihaAKTUALITA

Fundraising pro neziskové organizace aneb prodejní dovednosti pro neziskovky

Není třeba připomínat, že neziskové organizace mají hluboko do kapsy, že velmi pečlivě obrací každou korunu výdajů. Bývá to většinou parta lidí nadšených pro nějaký ušlechtilý cíl, ale také většinou bez větších prodejních zkušeností. A o to právě jde – o umění a schopnost prodat sám sebe, svůj cíl.

Právě těmto neziskovým organizacím vychází vstříc vzdělávací společnost EDUX, která pro ně připravila kurs „Fundraising pro neziskové organizace“ anebo prodejních dovedností v kombinaci s marketingem. Informace o jeho obsahu najdete níže.

Neboli, lapidárně řečeno, umět najít a efektivně oslovit vhodný subjekt pro spolupráci, umět jej přesvědčit o výhodách vzájemné spolupráce a tuto poté rozvíjet. Nebo také jak budovat značku své společnosti, jak zdůraznit silné stránky své činnosti. Není to nic snadného, ale také ne nepřekonatelného. Poznatky z kurzu také pomohou překonat rozladění z možných neúspěchů a vůbec snížit množství podobných neúspěchů na minimální úroveň. Čili, neziskové organizace, nebojte se využít této příležitosti.

Účastníci během kurzu „Fundraising pro neziskové organizace“ získají znalosti následujících témat:

 • Marketing ve vztahu k neziskovému sektoru
 • SWOT analýza
 • Cílová skupina a její potřeby, produkt a jeho výhody a propagace
 • Budování značky
 • Forma a způsoby oslovení vhodných subjektů
 • Budování vztahu
 • Moc otázek a naslouchání
 • Typologie klienta
 • Plán prodeje NNO

Po skončení kurzu účastník:  je schopen si uvědomit silné a slabé stránky sebe jako prodejce, je schopen silné stránky využívat a slabé eliminovat, dokáže stanovit výhody své NNO, dále je schopen najít vhodný subjekt pro kooperaci s NNO, dokáže ho efektivně oslovit, zná jednotlivé fáze prodeje, dokáže je efektivně využívat, je schopen rozpoznat typy zákazníků, dosáhne maximálně dosažitelného výsledku u daného subjektu.

Uvažujete o podobném školení i pro Vaší neziskovou organizaci? Oslovte i nás a rádi připravíme vhodný návrh školení. tel.č. 723 916 559 nebo e-mail: tomaidesova@edux.cz

Share Button