slidertriFIREMNÍ TRÉNINK a KONZULTACE

Přemýšlíte, jak vylepšit chod prodejního oddělení? Jak získat, co nejvíce nových zákazníků z veletrhu? Čím obohatit nově tréninky obchodníků, aby sršeli novými nápady a využívali nové technikami prodeje? Jak zařadit nové trendy jako např. sketchnoting do prodeje nebo kurzy kreativity. Vytvořme společně AKCI NA ZAKÁZKU – firemní trénink.

Co Vás zajímá? Rádi poradíme napište nebo zavolejte na tel. č. 723 916 559.    

PRODEJNÍ DOVEDNOSTI

Co nejčastěji řešíme s obchodníky v trénincích?

 • Jak zvládnout arogantního zákazníka?
 • Jak rozvinout kreativitu prodeje u obchodníků?
 • Jak zvýšit obrat a úspěšnost obchodních jednání?
 • Jak získat informace k vypracování úspěšnější nabídky?
 • Jak si udržovat dobré vztahy se zákazníkem?
 • Jak zformulovat první věty u telefonické komunikace, aby zákazník nepoložil sluchátko?
 • Jak se vypořádat z neúspěchem?
 • Jak najít nové prodejní kanály?
 • Jak se udržovat v obchodní kondici? Mění se trendy/ sketchnoting i technologie
 • Jak překonat vnitřní strach a obavy z obchodního jednání?
 • Jaké co nejlépe zvládat stresové situace v obchodě a nevyhořet?
 • Jak změnit svůj vnitřní postoj k telefonování?
 • Jak dotahovat hovory či jednání, aby zákazník uzavřel s námi obchod?
 • Jak se odlišit od ostatní obchodníků?

TIP pro motivaci: Podcastové rozhovory s úspěšnými podnikateli a obchodníky můžete poslouchat na blogu Zdenčin pokec- podcast úspěšných.

KOMUNIKACE

obchodniceKomunikace s lidmi se stává součástí pracovního dne více a více lidí. Jak říká A.M. Lindbergh:  „Dobrá komunikace má stejně povzbuzující účinky jako káva a stejně obtížně se po ní usíná“. Otázkou je, jak své komunikační dovednosti co nejlépe rozvíjet. Reference na kurzy. Obsahy tréninků najdete v kurzech pro veřejnost.

Co nejčastěji řešíme ve workshopech např. asertivity?

 • Jak využít asertivitu v životě a v práci?
 • Jak pracovat s odlišnými osobnostmi v týmu?
 • Jak reagovat na neoprávněné požadavky ze strany kolegů a rodiny?
 • Jak si nastavit „hranice“ s kolegy či zákazníkem?
 • Jak sebevědomě komunikovat?
 • Jak dávat podřízeným zpětnou vazbu?
 • Jak reagovat na neoprávněnou kritiku?
 • Jak motivovat své podřízené?
 • Jak zvládat stres a vlastní emoce z nepříjemné komunikace?
 • Jak řešit konflikty v týmu či se zákazníkem?

Další inspiraci najdete ve vzdělávacích podcastech - projekt Zdenčin pokec.

OSOBNÍ RESTART

Pstestiorozumět sám sobě, překonat vnitřní strach, poznat sám sebe/sebepoznání a odhalit své silné stránky a přednosti, dokázat si stanovit jasné a dosažitelné cíle – to vše je pro kariéru přínosem. Využít můžete workshop, koučink či Skype koučink. Nemůžeme vítězit za Vás, ale rádi Vám dáme tipy a rady, jak hledat cesty vedoucí k úspěchu a jak dál pracovat na svém osobním rozvoji. Pomocníkem může být i váš e-book: Kaizen – chci změnu, se kterým pracujete vlastním tempem a z domova.

 „Sebedůvěra je prvním tajemstvím úspěchu“, řekl Ralph Waldo Emerson.

Co nejčastěji řešíme v kurzech osobního rozvoje?

 • Jak překonat strach a obavy z vlastního selhání?
 • Jak překonat trému z mluveného projevu?
 • Jak si ujasnit priority ve svém životě?
  Jak posílit kreativitu pro nalezení cesty ke změně?
 • Jak posilovat svoji sebedůvěru?
  Jak efektivně nakládat se svým časem?
  Jak naplno žít a pracovat odkudkoliv?

Může si zvolit workshop či koučování. Tip na koučovácí a vzdělávací podcasty – Zdenčin pokec.

RÁDI PORADÍME NAPIŠTE

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Share Button