was successfully added to your cart.

Emoční inteligence je vlastně kus umění

  • 0
  • 9.2.2015

inkona knihaAKTUALITA

Emoční inteligence je vlastně kus umění

Co je to emoční inteligence?

Schopnost vnímat vlastní emoce, umět s těmito zacházet, využít je ve prospěch nějaké věci, tedy sám sebe motivovat , ale také schopnost vcítit se do ostatních lidí  (empatie) a správně nakládat se vztahy (podle Davida Golemana, kniha „Jak rozvíjet svou emoční inteligenci“, A. von Kanitz) NLP technika EDUX

Jste milováni svým okolím díky pochopení, které máte prostě v sobě? Anebo jen tiše závidíte lidem, kteří se umí dokonale vcítit do emocí a prožitků ostatních lidí? Dochází vám často dech a slova neumíte zpracovat, tak jak byste chtěli?

Přemýšlejte o možnostech, které vás naučí naslouchat, vytvářet sebedůvěru, mít pozitivní přístup, být kreativní a předvídat potřeby druhých.

 Chtěli byste být také emočně inteligentní?

Není to vlastně žádná věda. Prvotní postup je poznání svých emocí, které si včas uvědomíme a dokážeme je využít ve svůj prospěch. Jakmile poznáme sílu vlastní emoce, naučíme se lépe rozhodovat. Obdivujete své kolegy, kteří dokážou korigovat své emoce a zvládají jejich sílu?

Věřte, že to chce hlavně trénink a sebeuvědomění. Šílíte, když jsou v práci všichni kreativnější a hýří nápady více, než vy? Jak si myslíte, že to dělají? Motivujte se k úspěšnějším výsledkům a nenechejte nic náhodě. Začnete se lépe soustředit a nebudete dělat věci bez rozmyslu.

Je čas konečně vyspět

S čím nás učí emoční inteligence taky zacházet? Se strachem. Víte, jaký je nejčastější druh strachu? Ze selhání, z ostudy, že nás strach celkově ochromí, nekontrolovatelná úzkost nebo ještě něco dalšího?

Jste k problémům svých spolupracovníků, kamarádů, pracovníků anebo zákazníků vnímaví? Anebo je obcházíte a snažíte se rozhovoru s nimi o nepříjemných prožitcích a obtížích vyhnout?  Je vědecky dokázáno, že lidé, kteří kypí empatií, dokážou mnohem lépe rozpoznat přání a sny druhých. To se hodí především v obchodní sféře.

Empatie neznamená jen to, vyslechnout si jedním uchem připomínku zákazníka a hned ji hodit za hlavu. Obchodník, jenž se vyzná v mezilidských vztazích, je mnohem více, úspěšnější a oblíbenější. Přizpůsobit a pochopit postoj opačné strany je opravdu umění.

Emoční inteligence je užitečná výrazně v obchodní sféře, kde motivuje a nabádá k efektivnějšímu stylu práce. Vytváří pohodové pracoviště a tím zvyšuje výkonnost pracovníků.

Prostě hvězdy

Lidé emočně vyspělí umí prezentovat svou práci s lehkostí a komunikují mnohem barevněji a slušněji. Vyhýbají se hádkám a řeší obtíže sebejistě a klidně. Umění ovládat své emoce a držet je pod pokličkou. Věří si, protože se podporují a motivují. Jsou neustále ve střehu a jednání nevedou jen podle předepsaných norem a předpisů. Jsou kreativní a dokážou se vyprostit se zamotaných slov, i když ztratí nit.

Chtěli byste být také úspěšní a vstřícnější?

Kurzy Efektivní komunikace s NLP přispějí k vašemu emočnímu rozvoji. Nejenže se s nimi odpoutáte od svých zlozvyků v komunikaci, ale pochopíte i skutečný význam slov sebedůvěra, tolerance a slušná komunikace. Vždyť lidem chybí v rozhovoru pochopení a také se neumějí správně vyjádřit. Změňte to a udělejte k Novému roku krok správným směrem.

Obchodníci, sekretářky a manažeři jsou horkými adepty pro tyto praktické kurzy. Díky moderním metodám vidím, slyším, cítím, si natrénují možné stresové situace, které jsou v obchodní sféře na denním pořádku, a tak poznají své slabiny, ale i pevná místa. Zjistí, jak si zvýšit prodej s poznáním zákazníka a jeho typologií.

Doporučujeme kurzy:

Share Button