was successfully added to your cart.

Efektivní obchodní komunikace

 • 0
 • 14.4.2014

Termíny: pouze jako firemní trénink

inkona kniha„Můžete hodiny přemýšlet než uděláte další krok. A stejně nezjistíte, jestli je správný, či špatný. Ale když uděláte další krok, tak hned zjistíte, jestli to bylo správně, nebo špatně. Pak můžete krok buď opravit, nebo udělat další“.

Kurz „Efektivní obchodní komunikace“ je vhodný pro asistentky, prodejce či obchodníky. Zvládnutí komunikace je prvním krokem k zvládnutí prodejních dovedností. Bez ní není možno se věnovat nácviku jednání se zákazníkem. Každému prodeji by měla předcházet analýza potřeb a typu zákazníka/typologie (motivace zákazníka k nákupu). Následně Vám to pomůže efektivněji vést jednání.

Víra v to, co děláte je tím nejdůležitějším faktorem úspěchu. Důvěřovat společnosti, pro kterou pracujete, v její produkty a to, že Vás práce obchodníka baví a těší, v rozhodování o nákupu či spolupráci zákazníka ovlivňuje.

Doporučujeme i tyto kurzy  pro veřejnost:

Obsah kurzu:elegan_edux

A.) Efektivní obchodní komunikace 

 • Význam a základní pravidla komunikace
 • Komunikační desatero aneb na co se zaměřit
 • Asertivita v obchodní komunikaci
 • Krátká exkurze do psychologie komunikace
 • O úspěchu rozhoduje touha, nikoliv schopnost
 • Postoj je nakažlivý – jak s ním pracovat
 • Co nám prozrazují podvědomé signály/role zrcadlení

B.) Obchodní jednání 

 • Příprava obchodníka na prodejní rozhovor (mentální a věcná)
 • Psychologicky úspěšné vedení prodejního rozhovoru – jednotlivé fáze
 • Kladení otázek- zjišťujte zákazníkovou situaci aneb typologie otázek
 • Aktivní naslouchání – klíčová dovednost v obchodě a životě
 • Čtení řeči těla zákazníka/neverbální komunikace klíč k úspěchu
 • Argumentace a zvládání námitek
 • Znalost typologie nás posune k úspěchu – uzavření a spolupráce se zákazníkem

C.) Telefonická komunikace

 • Druhy telefonických hovorů a jejich struktura (akviziční, informační a reklamační)
 • Specifika telefonické komunikace – osobní vs. telefonická
 • Pravidla telefonické komunikace
 • Zvládání stresu v komunikaci – vybrané techniky

Přínos pro účastníka kurzu:

Kurz „Efektivní obchodní komunikace“ Vám pomůže se seznámit s jednotlivými pravidly a druhy komunikace. Naučit se, kdy vybrat který druh komunikace pro jednání s cílem urychlit jednání a dostat se ke svému cíli. Součástí kurzu je praktické cvičení – telef. hovory a jejich rozbor, nácvik kladení otázek, praktická ukázka vybraných technik z antistresového programu.

Realizujeme jako firemní trénink, nebo jako individuální výuku. Poptejte se.

Lektor

Ing. Z.Tomaidesová – specializace prodejní a komunikační dovednosti, osobní rozvoj Master NLP

Specifikace kurzu

Po ukončení školení obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu.  Cena kurzu zahrnuje teze lektora a malé občerstvení.

Rozsah výuky a doba konání

8 hodin

9:00 – 17:00 hod.

Místo konání

Bude upřesněno v pozvánce kurzu
Praha 2 nebo Praha 1

TERMÍN 14.5.2014

3,000 Kč Objednat

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

TERMÍN 24.9.2014

3,000 Kč Objednat

Cena kurzu: 3.500 Kč


Share Button