was successfully added to your cart.

Efektivní komunikace pro asistentky a recepční

  • 1
  • 2.6.2014

inkona knihaAKTUALITA

Efektivní komunikace pro asistentky a recepční

Komunikujeme denně všichni a využíváme různé druhy a formy komunikace. Používáme telefon, dopisy, e-maily a setkáváme se s lidmi. Někdy je poměrně náročné se orientovat, kdy, který způsob „komunikace využít“. Který druh komunikace nakolik ovlivňuje našeho komunikačního partnera?

Kdy je efektivnější zavolat a kdy zase poslat e-mail?

Kurz, který připravila vzdělávací společnost EDUX by Vám mohl pomoci se lépe orientovat, kdy využívat určitý druh komunikace. Nejčastěji tyto kombinované druhy využívají administrativní pracovníci, sekretářky, obchodní asistentky či recepční a pro ně a nejenom pro ně je určen kurz „Písemná, ústní a telefonická komunikace“.

Cílem kurzu je obeznámit účastníky s pravidly a normy komunikace a to nejenom písemné, ale i ústní a telefonické. domaci_kancelarSoučástí výuky bude i seznámení se s řízením kancelářských toků, jakým způsobem pracovat s dokumenty.

Důležitou součástí práce asistentek, administrativních pracovníků či recepčních je i znalost společenské etikety v kanceláři a firemní kultury. Školení je obvykle rozděleno na 3 části, a to podle jednotlivých druhů komunikace.

První část je písemná komunikace, která se zaměřuje na normalizovanou úpravu písemností, přehled základních změn v pravidlech českého pravopisu, úpravu písemností v návaznosti na normy Evropské unie základní typy dokumentů a jejich tvorbu, elektronickou komunikaci.  Naučíte se psát přesně a stylově, najdete svůj osobitý styl a ušetříte si práci při vyřizování korespondence. Tuto část lze i zaměřit na psychologii projevu, což představuje spíše obchodní pohled na korespodenci než pohled přes normu.

Jak okouzlit svým jednáním obchodního partnera?

Pokud se chcete dodržovat nejenom formální stránku psaní obchodních dopisů či e-mailů tak, zkuste kurz Psychologie prodeje a prodejní komunikace„, kde se lektorka věnuje písemné komunikaci více z pohledu psychologie – jak zaujmout a oslovit zákazníka, kterým formulacím se raději vyhýbat, jak písemně prezentovat přednosti produktu a pochopit přínos vzájemné spolupráce s využitím techniky AIDA – upoutání pozornosti, vzbuzení zájmu, informovat a „prodat“ svůj úmysl.

Druhou část školení tvoří osobní jednánítedy ústní komunikace. Lektorka seznámí účastníky s tím, co vše je třeba vědět o komunikaci – jak probíhá komunikace, kde vznikají nedorozumění a konflikty, co tvoří verbální a neverbální komunikaci/řeč těla, jakou roli hrají v komunikaci a jak je správně interpretovat , dále představí možné bariéry komunikace a vysvětlí jak využívat asertivitu v praxi, zejména v pracovním prostředí. Seznámí Vás se základy osobnostní typologie, což Vám pomůže lépe a efektivněji a cíleně komunikovat s kolegy či klienty.

Tuto část lze realizovat i v samostatném kurzu zaměřeným na asertivitu Asertivní komunikace pro ženy“ v kurzu „Efektivní obchodní komunikace“ nebo „Psychologie prodeje a prodejní komunikace„.obchodnice

Šetříme čas a peníze

Třetí část školení se zaměří na telefonickou komunikaci. Profesionální využití telefonu pomáhá ušetřit čas a peníze. Kombinace e-mailů a akvizičních dopisů s telefonáty často nahrazuje osobní kontakty, které jsou časově náročné a nákladné. Telefon umožňuje efektivní spolupráci, která následuje po osobních kontaktech či setkáních. Jeho zvládnutí napomáhá efektivně a přátelsky komunikovat s kolegy, podpoříte svou autoritu a ocenění ve firmě. Upevníte síť kontaktů ve firmě i mimo firmu a obohatíte svůj život zajímavými rozhovory.

Pokud se Vaše činnost skládá s převážně telefonické komunikace, zkuste navštívit raději kurz Profesionální telefonická komunikace„.

Doporučujeme: kurz lze realizovat ve formě firemního či individuálního tréninku. Dotazy ohledně obsahu či přípravy kurzu směřujte na tel. č. +420 723 916 559. Využijte fomulář k upřesnění požadavků pro přípravu individuálního tréninku.

Navštivte blog osobního rozvoje Chci změnu„, který se věnuje komunikaci, typologii a osobnímu rozvoji. Chcete pracovat na změnách v jednání samostatně? Kupte si e-book pod názvem Kaizen – chci změnu“ v ceně 242 Kč vč. DPH.

TIP: Techniky z výuky a koučování Zdenčin pokec – podcast úspěšných

Literatura pro vzdělávání:

• Jak úspěšně telefonovat?, H. Backwinkel, P. Sturtz, Grada Publishing, a.s.
• Psychologie – základ úspěchu v práci, H. – M. Klein, A. Kress, Grada Publishing, a.s.
• 13 účinných strategií pro obchodní vyjednávání, G. Greff, Grada Publishing, a.s.
• Jak získávat nové zákazníky, A. Verweyen, Grada Publishing, a.s.
• Rukověť profesionálního prodejce“, K.Herndl, Grada Publishing, a.s.
• Umění získat cokoliv chcete – Sebedůvěra, R. Yeung, Grada Publishing, a.s.
• Chci nahoru, E. K.Gefftoy, Management Press
• Prodejte své schopnosti – Ukažte, co se ve vás skrývá, Ch. Ottl, G. Harter, Grada Publishing, a.s.
• Jak se stát úspěšnou ženou, M. Němcová, Grada Publishing, a.s.

 

.

Share Button