was successfully added to your cart.

Efektivní komunikace podle NLP

 • 3
 • 7.4.2014

Termíny: 14.04.2020, 14.5.2020 (varianty: firemní trénink, individuální konzultace)

„Když jednáte s lidmi, pamatujte na to, že nejednáte s logicky uvažujícími bytostmi, ale se stvořeními, která jsou plná emocí.“, Dale Carnegie

Kurz „Efektivní komunikace podle NLP je určen všem, kteří chtějí zlepšit své komunikační dovednosti. Je vhodný pro obchodníky, pracovníky marketingu, manažery kvality a hlavně pro ty, co hledají odlišně vedený kurz komunikace, kde se více pracuje i s emoční inteligencí. Zároveň i pro ty, kteří potřebují lidi – kolegy přesvědčit o nových myšlenkách.

Podobně vytvořený kurz „Kreativita a zvyšování potenciálu a vnímavosti“ nebo „Prodávat s úspěchem techniky NLP“.

Obsah kurzu „Efektivní komunikace podle NLP“zena_hlava

 • Efektivní komunikace podle NLP (deformace, vynechávání, generalizace)
 • Budování důvěry s komunikačním partnerem
 • Nahodilý vs. cílený raport – vytváření důvěry a následné vedení rozhovoru
 • Preference myšlení – vizuální, sluchové a kinestetické
 • Pohled na komunikaci z různých perspektiv – různé pozice vnímání přináší nové možnosti
 • Věřit si na cestě k úspěchu v komunikaci – (sebejistota, vnitřní klid, radost vytváření kotev)
 • Vizuální komunikace aneb jak přesvědčit partnera
 • Jazyk komunikace – využití pro sebeprezentaci (metafory, analogie, analogramy a příběhy ze života)
 • Role typologie v komunikaci

Přínos pro účastníky kurzu „Efektivní komunikace podle NLP“: 

Tento způsob komunikace Vám pomůže zlepšit a procvičit komunikaci s druhými, natrénovat řešení nejčastějších komunikačních situací od vyjednávání, přípravy na jednání či konflikt s využitím emoční inteligence, komunikovat efektivně podle smyslových preferencí (vidím, slyším a cítím), trénovat zvládání krizových a obtížných situací v komunikaci. Zároveň taky lépe poznáte sami sebe.

Přínosy NLP a jejich technik pro školení efektivní komunikace?

NLP/Neurolingvistické programování pomáhají zlepšit kvality svého života, ať už osobního či profesionálního. Díky této technice se učíte rychleji navazovat vztahy, budovat důvěru, komunikovat efektivněji, lépe pracovat se svými emocemi, umí se podívat na obtížnou komunikaci z různých pozic vnímání.

Realizujeme i jako firemní kurz. Nejoblíbenější forma – individuální výuka. Poptejte se.

Jak se učit? NLP

Jak úspěšně komunikovat?

Lektor

Ing. Z.Tomaidesová – specializace prodejní a komunikační dovednosti, osobní rozvoj Master NLP

Specifikace kurzu

Po ukončení školení obdrží účastníci Osvědčení o absolvování kurzu.  Cena kurzu zahrnuje teze lektora a malé občerstvení.

Rozsah výuky a doba konání

8 hodin

9:00 – 17:00 hod.

Místo konání

Bude upřesněno v pozvánce kurzu
Praha 2 nebo Praha 1

Cena kurzu: 3.500 Kč

Společnost není plátcem DPH.

TERMÍN 14.05.2020

3,500 Kč Objednat

Share Button