was successfully added to your cart.

Dopřejte svému životu změnu

  • 1
  • 7.4.2015

inkona knihaAKTUALITA

Dopřejte svému životu zásluhy – změny

Na začátku změny byla myšlenka – změna a první krok

Naše mysl pro nás udělá, co si budeme přát, pokud jí to jen umožníme. Vtáhne do našeho života všechno, po čem toužíme, jakmile se ji naučíme efektivně řídit. Přinese nám dokonalé zdraví, pokud o ni budeme dostatečně pečovat. A bude schopna navrátit se do svého přirozeného stavu rovnováhy a klidu, jestliže budeme vědět jak na to.

Hranice našeho vlastního života jsou tam, kde jsme je sami stvořili. Pokud chceme prožít pohodový a smysluplný život, musíme nejprve produkovat pohodové a smysluplné myšlenky.  Chcete umět kontrolovat a vědomě řídit své myšlenky?

Myšlenky tvoří základní stupeň jakékoliv činnosti, plánování, tvoření, realizace jakékoliv změny. Zastaralé myšlenky a myšlenkové koncepty, nám nejen že neslouží, ale drží nás zpět. Náš potenciál je zcela neomezený, stačí, když si na sebe najdeme čas a uspořádáme si své myšlenky, jakým způsobem se chceme v životě ubírat, jak a co chceme žít.

Chce to odvahu položit si tuto otázku a ještě větší odvahu si na ni odpovědět a možná přiznat sami sobě, že to co máme ve svých životech nyní, není úplně podle našich představ.

kaizen_ebookChce to odvahu přehodnotit současný stav, ve kterém se nacházíme a začít věci krůček po krůčku měnit. Dobrou pomůckou bude na této cestě i nový ebookKaizen – chci změnu„.

Kdy tedy začít? Nejlépe hned. Avšak dovršení změny, je proces, který vyžaduje nějaký čas. Důležité je, že budeme mít víru a vydržíme, jak dlouho bude třeba.

Mluvené slovo –  druhý krok změny

Mluvené slovo tvoří druhý stupeň našeho záměru cokoliv udělat či změnit. Mnozí z nás mluví rychle anebo skočí druhému do řeči, do nedokončené věty či myšlenky. Tento fakt se děje u těch z nás, kteří nehovoříme vědomě, neposloucháme se, co říkáme.

Abychom si uvědomovali a poslouchali sami sebe, co vlastně říkáme, k tomu je zapotřebí, abychom zpomalili tempo naší řeči a naslouchali sobě, co chceme vlastně slovy vyjádřit.

Všimněme si, že ti z nás, kterým se daří hovořit vědomě, mluvíme v pomalejším tempu, rozvážněji neboť zvažujeme volbu správného užití slova. To, které slovo právě použijeme, závisí i na našem vnitřním rozpoložení. A tím, že si dáme dostatek času na výběr slova, můžeme opravdu slovy vystihnout, co právě cítíme nebo v jakém rozpoložení se nacházíme.
Je to právě mluvené slovo či komunikace, která tvoří pevný základ jakéhokoliv mezilidského vztahu. Ať už se jedná o svobodný vztah dvou lidí setrvávajících a žijících v partnerském či manželském svazku nebo o profesní vztah dvou lidí postavených v rolích hierarchie pracovního prostředí firmy.

Komunikace je důležitá na všech úrovních našeho života I společnosti, jejíž jsme všichni součástí. Věnujme tedy komunikaci patřičnou důležitost a hovořme vědomě. Nepřeme se o “pravdu”, nehádejme se a neslovíčkařme. Hádání se není nic jiného než boj o energii toho druhého zúčastněného a boj o moc, kdo z nás dvou má pravdu. Uvědomme si, že jednou vyřčené slovo již nikdy nemůžeme vzít zpět.

A pokud slovo, které vlastně v hlouby naší duše vůbec říci nechceme, ale vyhrkneme ho z tzv. afektu, z naší vědomé ne-kontroly nad tím co říkáme, vypustíme z našich úst, ublížíme zbytečně člověku, se kterým právě komunikujeme.
Přeneseně ale ubližujeme především sami sobě, neboť nás pak trápí, že jsme pověděli něco, co vůbec nebylo zapotřebí a namístě. Dovolme tedy sami sobě ten komfort mluvit pomalejším tempem, abychom zároveň slyšeli sami sebe, co říkáme. Za takováto slova a tedy sami za sebe jsme schopni se pak postavit a jsme schopni hovořit s kýmkoliv na jakékoliv téma.

Jdi do akce! Třetí krok změnypaying-1438142_1280

Každý z nás se v dětství od svých rodin naučil určité koncepty, postoje k jistým situacím a určité přesvědčení. Nevědomě dodržujeme tyto vzorce, dokud nezjistíme, že se takto chovat nechceme. Nedostáváme ve svém životě tam, kam jsme si přáli.

Stává se, že se člověk rozhodne myslet vědomě, chce změnit svůj život, chlubí se svým kamarádům a kolegům, ale netuší jak tyto myšlenky přeměnit v čin, užitek, a posunu k lepšímu životu. Poslední část procesu změny patří k té nejobtížnější. Jde o to změnu realizovat – vykonat.

Jak probíhá proces zavádění změny do života a praxe?
1.   Úroveň – něco děláte a ani si to neuvědomujete, až vás druzí upozorní (nevíte a neuvědomujete si to).
2.   Úroveň – něco děláte, říkáte, ale po uplynutí určitého časového úseku si sami uvědomíte, že to stále děláte stejně.
3.   Úroveň – něco děláte, říkáte, způsobem, jakým jste zvyklí, ale už si uvědomujete. Tudíž děláte chyby a tím se učíte.
4.   Úroveň – ještě před tím než něco řeknete, uděláte už  víte, co chcete a také to udělejte.

Tímto procesem změny prochází úplně každý a je zcela tradiční. Každý stupeň Vám zabere určitý čas, pro někoho dny, týdny, nebo i měsíce. Přečtěte si články na blogu osobního  rozvojeChci změnu„.

TIP: Nově vydaný e-book na stránkách www.kaizen-chci-zmenu.cz na téma „Kaizen – chci změnu“. Plný příkladů z praxe, cvičení a příběhů. Cena ebooku je 242 Kč vč. DPH.

Doporučujeme kurzy pro veřejnost:

Dotazy ke kurzům či firemním tréninků směřujte na tel.č. 723 916 559, Ing. Z.Tomaidesová, e-mail: tomaidesova@edux.cz. Na této adrese si lze objednat taky e-book ve formátu PDF.

Share Button