was successfully added to your cart.

Co patří k nejčastějším chybám mluveného projevu?

  • 1
  • 27.5.2014

inkona knihaAKTUALITA

Co patří k nejčastějším chybám mluveného projevu? Špatná artikulace a nevýrazný projev.

Dobrá výslovnost a kvalitní a příjemný projev zvyšuje cenu řečníka. Každý si to pamatuje ze školy, z pracovních jednání, z prezentací: ať už je téma jakkoli zajímavé, záleží na jeho podání. Šišlavý profesor biologie, marketingová ředitelka s trhavými pohyby těla a těkavýma očima, obchodní zástupce, kterého není skoro slyšet a na konci každé věty se zajíká. Chyby druhých snadno odhalíme.

podnikatelPosoudit sama sebe je však těžké a málokdo nás na nedostatky přátelsky upozorní. Kultivovaný mluvený projev/rétorika je přitom dobrou vizitkou každého řečníka. Váš obchodní partner však ocení nejen promyšlené rétorické obraty a dobře připravenou řeč. To, zda Vás bude akceptovat, záleží i na tom, zda mu bude Váš projev příjemný. A nejde o žádné herecké postupy, o svůj hlas a techniku řeči by se měl starat každý, kdo vystupuje před lidmi.

Chybná artikulace je často pozůstatek dětského patlání, které rodiče či logoped nedokázali odnaučit. Každý má však nějakou vadu a každá se dá překonávat. I v dospělém věku lze odstranit nedostatky ve výslovnosti  a s nimi vylepšit pochroumané sebevědomí.

Jaké jsou silné stránky Vašeho mluveného projevu?

Klíčové je uvědomit si svoje přednosti a dále na nich pracovat. Někomu je vlastní přirozené držení těla a nemusí myslet na jemná gesta, která řeč doprovázejí, udržují pozornost a zdůrazňují zásadní pasáže. Jiný řečník disponuje krásnou barvou hlasu, další musí posazení svého hlasu teprve hledat. Důležité je i udržet dech a zvládnout prostor tak, aby Vás každý dobře slyšel.

O svůj hlas je také třeba se starat – nepřepínat jej, nepoškozovat např. nevhodným odkašláváním (které je mnohdy spíše projevem stresu nežli potřebou). Účinná jsou rovněž fyzická cvičení hlasu či relaxační techniky. Mluvený projev je dobré zvýrazňovat – kupříkladu správným a přirozeným frázováním, vhodným načasováním odmlky nebo promyšlenou melodií. Zvýrazněný projev udrží pozornost a také pomůže posluchačům zapamatovat si obsah.

telo_1A co tedy dál…jak se posunout?

Techniky řeči se přitom netýkají jenom profesionálních mluvčí jako jsou televizní moderátoři, tiskoví mluvčí nebo konferenciéři. Svůj hlas jako pracovní nástroj užívají rovněž obchodní zástupci, právníci, studenti nebo pracovníci marketingu. Ti všichni jsou zváni na kurz mluveného projevu, který pořádá EDUX, s.r.o.

Kurz „Mluvený projev a rétorika“ je zaměřen na individuální potřeby účastníků, jeho součástí je i fyzické cvičení. Pokud zažíváte neustále trému a paniku při projevu, zkuste kurz „Zvládání trémy při mluveném projevu“ nebo kombinujte s koučováním, které Vám napomůže nabrat jistotu a sebevědomí a následně trénovat projev.

Doporučujeme články – tréma a mluvený projev:

Informace a dotazy:  Kurzy pro veřejnost nebo firemní trénink na tel. č. +420 723 916 559, formulář pro popsaní situace nebo nám pošlete e-mail.

 

.

Share Button