was successfully added to your cart.

Čerpá vaše firma dotace z EU?

  • 1
  • 4.6.2014

inkona knihaAKTUALITA

Čerpá vaše firma dotace z EU?

Evropskou unii má mnoho občanů a podnikatelů spojenou s poskytováním štědrých dotací na různé účely. Obce mohou například získat peníze na nové silnice, neziskové organizace na své specifické programy nebo podnikatelé na investice na rozvoj svých firem.

Na první dojem se může zdát, že si stačí vymyslet projekt a peníze jsou v kapse, avšak realita je bohužel daleko horší. První setkání s bruselskou byrokracií si žadatelé užijí již před samotným podáním žádosti o dotaci. Jednou z nejdůležitějších fází je totiž hloubkové studium několika stovek stran příruček a metodických pokynů, které obsahují veškeré důležité informace o podmínkách získání dotace.

V tomto momentě se většina organizací zalekne a raději svěří svůj projekt poradenským firmám, které by měly mít daleko více zkušeností s administrací žádosti. Jedná se totiž o možnost, jak zvýšit šance na získání dotace, avšak záleží samozřejmě na zkušenostech a profesionalitě těchto firem. Přijetím žádosti o dotaci a podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace však zdaleka není vyhráno.

Při samotné realizaci projektu je totiž absolutně nezbytné provádět vše tak, jak je stanoveno v příslušných manuálech či příručkách, i když ne všechny informace lze vždy v těchto dokumentech najít. Tato fáze projektu bývá často kritickým obdobím, ve kterém příjemci podpory dělají nevědomky nejvíce chyb, které vedou k následnému odebrání dotace a případným finančním sankcím.

Klíčem k úspěšnému čerpání finančních prostředků z fondů EU je tedy správná a bezchybná realizace projektu, jeho dokumentace a vedení účetnictví. Společnost EDUX proto pořádá semináře a konzultace, které mají za cíl pomoci žadatelům o dotace a příjemcům podpory získat informace a zkušenosti pro čerpání fondů EU, účtování o dotacích a obhajobu oprávněnosti jejich poskytnutí.

Školení realizujeme ve formě ůakce na zakázku“. Zaměřujeme je buď na podnikatelský sektor a nevýdělečné organizace nebo pro účetní územně samosprávných celků a příspěvkové organizace.

Jejich obsah bude následující:

  • Základní pojmy – dotace investiční, provozní
  • Dokumentace – projekt, žádost, smlouva, rozhodnutí
  • Realizace – zálohy, vyúčtování záloh, prokazatelné výdaje, účtování, vykazování, evidence, daně, doklady účetní, daňové, náležitosti dokladů, úschova dokladů atd.
  • Účtování – příklady
  • Kontrolní systém, prokazování oprávněnosti výdajů
  • Publicita projektu
  • Upozornění na problémy – Diskuse, odpovědi na dotazy

Přihlášky  a ktuální termíny naleznete v nabídce otevřených kurzů pro veřejnost. realizujeme i jako firemní školení. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Z. Tomaidesovou, mobil: +420 723 916 559, e-mail: edux@edux.cz

Share Button