was successfully added to your cart.

Budování image aneb bez osobnosti to nejde

  • 0
  • 21.5.2014

inkona knihaAKTUALITA

Budování image aneb bez osobnosti to nejde.

První dojem je nejsilnější, ať už se jedná o první seznámení s novým člověkem nebo o první kontakt s určitou firmou a jejím produktem. Jen na první dojem ale spoléhat nejde, budování image je dlouhodobá a cílená záležitost. Ukolébat se jen sebeskvělejším prvním dojmem, jímž jsem zapůsobil, nebo tím, že můj produkt byl na trhu první, znamená ponechávat volné pole konkurenci.

Budování image je otázka mnoha faktorů.

Některé z nich lze měnit a vyvíjet (jako například verbální komunikace, jednotný a vhodný styl písemné komunikace), jiné lze ovlivnit jen do určité míry (k nim patří například neverbální projevy, působení osobnosti člověka).

Vývoj image je svázán určitými pravidly, stále však zůstává jistý prostor pro kreativní vyjádření vlastní osobnosti, které je nezbytné pro nezaměnitelnost image. Silná a pozitivní image je pak zárukou toho, že se (bohatě) vrátí náklady spojené s jejím budováním.

elegan_eduxCharisma je jedním z činitelů, jež ovlivnit nelze, ale je nezbytné s ním pracovat. Charisma je určitý nezaměnitelný projev osobnosti člověka, tedy jeho osobní kouzlo. Se silným charisma zpravidla souvisí i (intuitivně) dobré  komunikační schopnosti. Jako kouzlem pak člověk s velkým charisma dokáže přesvědčovat i vést lidi.

Také první dojem, jímž člověk zapůsobí, nelze zcela ovlivnit. Lze však ovlivnit detaily, jež první dojem dotváří. Tedy vzhled a verbální a do jisté míry i neverbální projevy komunikace. Lze pracovat s formou i obsahem mluveného projevu, rovněž s jeho strukturou. Ovlivňovat lze i mimické projevy, gesta, oční kontakt a dotyky s partnerem nebo vzdálenost mezi partnery.

Nezbytné v budování image je zvládnutí železných pravidel etikety. Někdy se zdá jakoby dávná pravidla společenského styku už dnes neplatila, ale opak je pravdou. Důležitá je oblast pozdravů a gest při setkání i loučení a také chování při jídle. Recepce či pracovní obědy a večeře jsou dnes samozřejmou součástí obchodních styků.

Obchodníkům, manažerům, ale i všem pracovníkům, kteří se setkávají se zákazníky a partnery, je určen kurz „Budování image“, „Sebepoznání pro ženynebo kurzEfektivní komunikace s NLP„, který vzdělávací společnost EDUX pořádá ve formě firemního tréninku. Pokud chcete zapůsobit svým projem navštivte kurz „Mluvený projev a rétorika„.

Doporučení:Inspiraci najdete na blogu osobního rozvoje „Chci změnu“ nebo můžete samostatně pracovat s e-bookem „Kaizen- chci změnu„.

Dotazy k firemním tréninkům:

Ing. Tomaidesová, tel.č. 723 916 559, e-mail: tomaidesova@edux.cz. Aktuální nabídka „kurzů pro veřejnost„.

 

.

Share Button