was successfully added to your cart.

Asertivními technikami lze účinně předcházet stresu

  • 1
  • 30.5.2014

inkona knihaAKTUALITA

Asertivními technikami lze účinně předcházet stresu

Reakce na stres je prastarý obranný mechanismus těla, který tím reaguje na nadměrnou zátěž v situaci ohrožení – člověk je naprogramován, aby zaútočil, anebo utekl. Dnešní stres nemá souvislost s ohrožením života, frustrace a z ní pramenící stres však zůstává. Ohroženo je společenské postavení, existenční jistota. Lidé tedy potlačí stresem vyvolané mechanismy, ne ale bez následků – k nejtypičtějším chorobám ze stresu patří žaludeční vředy a vysoký krevní tlak.

Buď sám sebou, protože ostatní už existují.

Překonat stres je možné, efektivnější je však předcházet takovým situacím. Jednu z možností nabízejí asertivní komunikační techniky.cviceni_zena

Vybrané komunikační techniky asertivity

V obecnou známost vešla například technika obehrané desky, která spočívá ve vytrvalém a klidném opakování svých požadavků, názorů či rozhodnutí. Klíčové je nenechat se ovládnout emocemi, udržovat oční kontakt s partnerem a ignorovat jeho manipulativní snahy vzbudit pocit viny.

Efektivní je rovněž technika otevřených dveří. Její název symbolizuje dveře dokořán otevřené partnerovi, jenž se snaží prolomit „zamčené“ dveře komunikace. Touto asertivní komunikační technikou lze protivníkovi vzít vítr z plachet a udolat jeho odmítavé argumenty tím, že všechny alespoň trochu přijatelné výhrady, důvody či nápady přijmu.

krasna-zenaTechnika sebeotevření zase umožňuje spontánně vyjádřit (i negativní) pocity. Lze tak uvolnit napětí z rozhovoru, případně vyplnit „hluché“ místo komunikace a tak zpestřit jednání. Taktéž, ale pomocí vyjadřování o tématech, jež s tématem komunikace nesouvisí, pracuje technika podávání volných informací.

Asertivních komunikačních technik je celá řada – zmíněny nebyly například reakce zpětnou vazbou, vyslovování a přijímání komplimentu či tzv. negativní asertivita. Asertivní schopnosti komunikace však zahrnují také schopnost požádat o laskavost, schopnost říci NE nebo schopnost vypořádat se s kritikou.

Skrz sebepoznání až k asertivitě

Všechna tato témata tvoří náplň kurzu Asertivní komunikace pro ženy, kterou vzdělávací společnost EDUX, pořádá v Praze. Aktuální nabídku termínů plánujeme na první pololetí 2016. Přihlásit se je možné přímo u kurzu v nabídce kurzů pro veřejnost.

Lze si domluvit individuální výuku s podobným obsahem jako je otevřený kurz. Informace na tel. č. +420 723 916 559. Články na téma osobního rozvoje najdete na mém blogu Chci změnu„.

 

.

Share Button