was successfully added to your cart.

Asertivní lidská práva

  • 0
  • 20.7.2014

inkona knihaAKTUALITA

Asertivní lidská práva

Asertivní lidská práva aneb asertivní desatero Asertivita vyžaduje, aby se člověk rozhodoval sám za sebe a za svoje rozhodnutí nesl plnou zodpovědnost. K tomu by měl znát a respektovat určité zásady, pro něž je užíván termín asertivní lidská práva“ aneb asertivní  desatero.

Vycházejí ze zásady, že nikdo s námi nemůže úspěšně manipulovat, pokud mu to sami nedovolíme. Pokud se někdo chová asertivně, nejde mu o manipulaci. Přijďte na workshop – Asertivní komunikace pro ženy a trénujte komunikaci.

Asertivní lidská práva, jak se s nimi obvykle manipuluje:

zena_hotovo

Asertivní lidská práva

I. Máme právo sami posuzovat své chování, myšlenky a emoce a nést za ně i za jejich důsledky sami zodpovědnost. To znamená, že každý má právo rozhodovat o svém životě. Často se tímto právem manipuluje tak, že v nás někdo vytváří pocit a dojem nutnosti podrobení se vnějším pravidlům, autoritám a morálním zásadám.

Typickým příkladem manipulace je situace, kdy nám obchodník říká: „Je zvykem to tak dělat tímto způsobem a dělá to tak přece každý.“  Diplomatickou asertivní protireakcí může být např.: „Ano, rozumím tomu, že je to zvyk, to tak dělat. Já to ovšem neudělám, protože nechci. Děkuji za nabídku.“

II. Máme právo nenabízet žádné výmluvy a vysvětlení našeho chování. Obvyklá manipulace: „To mi musíte vysvětlit, co vás k tomu vedlo.“ Je to manipulativní pověra, jejímž cílem je poukazovat na to, že to, co člověk dělá, musí být schopen i zdůvodnit a zodpovídat se za to druhým. Slovně to může být: „To mi přece musíte vysvětlit, proč jste své rozhodnutí změnila!“ Asertivní protireakcí může být: „Nezlobte se, je to mé rozhodnutí, já za ně nesu zodpovědnost a nechci ho zdůvodňovat.“

III. Máme právo sami posoudit, nakolik jsme odpovědni za řešení problémů druhých. Člověk, který chce nést zodpovědnost za „problémy všech lidí“, nakonec nepomůže nikomu. Prosba souseda „Můžete maminku odvézt teď hned do lázní, mně nefunguje auto, a pokud se tam nedostane včas, tak jí pobyt propadne. Víte, jak je to pro ni důležité…“ Asertivní reakce: „Chápu, že je to důležité, ale v tuto chvíli máme naplánovaný výlet s rodinou, takže ti nemohu vyhovět, zkus se ještě obrátit na Honzu či zavolej nějakou taxi službu.“

holka_bublinaIV. Máme právo změnit svůj názor. „Když jste ten názor vyslovil, nesmíte ho přece změnit.“ Pokud se změnou názoru dostaneme blíže k pravdě. Nebo proto, že se nám nějaká věc jednoduše přestala líbit. Asertivní protireakcí může třeba být konstatování: „Chápu, že se rozčilujete. Ovšem ty podmínky se změnily a já nadále nemůžu zajistit stejné plnění. Přijímám nesouhlas a navrhuji, abychom hledali nový způsob řešení.“

V. Máme právo dělat chyby a být za ně zodpovědní. Člověk má právo dělat chyby a nést za ně zodpovědnost. Asertivně jednající člověk oprávněnou chybu uzná a snaží se chybu co nejrychleji napravit. Asertivní protireakce by mohla být třeba tato: „Ano, máte pravdu, chyba vznikla. Hned udělám všechno pro to, aby byla odstraněna.“

VI. Každý má právo říci „já nevím“, říká šesté asertivní pravidlo a přisuzuje jednotlivci právo nevědět či nedokázat odpovědět. Příslušná manipulační pověra bývá uplatňována i v běžné školní výchově. Na reakci klienta „Vždyť vy jako odborník na finance toto přece musíte vědět!“ zní asertivní odpověď: „Přiznávám svou neznalost, nevím to. Dejme si prosím pět minut pauzu, zjistím, jak to ve skutečnosti je.“

VII. Máme právo být nezávislými na dobré vůli ostatních. Jedná se o právo být nezávislým na dobré vůli ostatních a nepřizpůsobovat se za každou cenu tomu, co požadují. Příkladem uplatnění této manipulativní pověry je konstatování: „Co by tomu řekli lidé, to přece nemůžete udělat!“ Asertivní protireakcí pak může být: „Máš pravdu, sousedé mohou závidět. Je to ale mé rozhodnutí a už jsem to všechno promyslel.“

VIII. Máme právo dělat nelogická rozhodnutí. Manipulativní tvrzení vytváří dojem, že je za každých okolností nutné se rozhodnout tak, jak velí rozum a logické argumenty. V telefonickém rozhovoru nás může operátorka manipulovat slovy: „A teď, když znáte ty důvody, proč je právě teď jedinečná chvíle pro uzavření smlouvy, ráda vám dojednám schůzku s obchodní zástupkyní na pobočce. Který den vám vyhovuje?“ Asertivní protireakcí by mohlo třeba být: „Ne, děkuji, nechci. Pokud budu mít zájem, domluvím si schůzku sám.“

IX. Máme právo říci „já ti nerozumím“. Je to právo plnit nevyslovená přání druhých. Příkladem takové manipulace by mohlo být sdělení: „Kdybyste byli ohleduplní, pomohli byste mi s tím a nenechali to na mých bedrech!“ Asertivní reakce může spočívat v protireakci: „Rozumím, že to nebylo jednoduché, to všechno dojednat. Pokud jsi potřeboval pomoc, měl jsi nás požádat. Nevěděli jsme, že je to tak obtížné.“

X. Máme právo říci „je mi to jedno“, to znamená právo nebýt perfektní podle definic někoho jiného. „Sluší se to, tak to tak udělejte.“ Je to příklad manipulace, která člověka nutí, aby byl dokonalý podle definic manipulátora. Příkladem takovéto manipulace může být konstatování: „Udělejte to takto, děláte to pro své dobro.“ Asertivní protireakcí pak může být: „Děkuji za vaše tipy, chci ovšem postupovat jiným způsobem.“

Máte chuť se prosadit lépe v komunikaci s druhými?

Více prosazovat asertivní přístup v komunikaci s kolegy či v kanceláři? Přijměte pozvání na kurz „Asertivní komunikace pro ženyneboKomunikace mezi podřízeným a nadřízeným„, který připravila vzdělávací společnost EDUX s. r. o.

Kurz je určen nejen pro obchodníky, prodejce, manažery či pracovníky marketingu, ale i pro asistentky, sekretářky nebo recepční – pro všechny,  kteří chtějí efektivně využívat své komunikační dovednosti. Realizujeme i jako firemní trénink.

Doporučujeme: blog osobního rozvoje „Chci změnu„, Zdenčin pokec – podcast úspěšných.

Share Button