was successfully added to your cart.

Asertivita je úžasná schopnost!

  • 1
  • 4.11.2014

inkona knihaAKTUALITA

Asertivita je úžasná schopnost!

Efektivní komunikace_NLPAsertivita co si pod tímto pojmem představit?

Asertivita je dovednost prosadit svůj názor a vlastní zájem. Kdo má tuto schopnost v malíčku, je komunikačně zdatný, a tím i úspěšný. Odborníci a psychoterapeuti ji vyučují a prezentují jako sebeuznání. Má zcela určitě smysl. Protože vlastní zdokonalení je přínosné!

Jak je asertivita úspěšná v životě? Statisticky 3 z 5-ti případů funguje. Nejvíce v obchodních vztazích. Horší je uplatnění v partnerských a pracovních vztazích, horší v rodině.

Asertivní trénink vypustil na světlo světa Američan Andrew Salter. Stal se oblíbeným nejen u svých žáků díky prezentaci své myšlenky. Spontánní reakce, přiměřený projev emocí, umění stát si za svým a hlavně rozpoznat manipulativní chování, to je hlavním cílem asertivního tréninku.

V čem spočívá tedy kouzlo asertivity?

Tento komunikační styl je zcela odlišný od agrese a pasivity. Pasivní přístup je slabý vůči agresivnímu. Pasivní řečníci nepropagují dostatečně své názory a pevně si za nimi nestojí. Agresoři naopak propagují své myšlenky za každou cenu a nerespektují názory ostatních. Asertivní přístup je něco mezi. Asertivní chování respektuje názory druhých a proti agresím se dokáže bránit. Propaguje své vlastní myšlenky, ale příjemnou nenucenou formou.Tip na video recenze knížek i o asertivitě.

Techniky asertivity

Mezilidská komunikace ve formě asertivních technik je skutečným zlatým středem mezi pasivním a agresivním chováním. Je také velice působivé umět schopnost technik využít k obrazu svému v dané situaci. Umět předvést své názory a stanoviska asertivně, je jistě pozitivní přístup komunikace.

♥ Technika pokažené gramodesky spočívá v neustálém opakování toho, co chce člověk dosáhnout, a to v naprostém klidu. Nepřipadá v úvahu rozčilování, křik, hluk. Zotavit se rychle z proher a neúspěchů, to je princip této techniky. Při prvním neúspěchu se neodvrátit od svého cíle. Ujasnění svého nároku, udržovat oční kontakt, opakovat svoje rozhodnutí znovu a znovu, vyhýbat se jiným tématům, nenechat se zahnat do kouta pocitem viny a ignorovat všechny manipulativní techniky, to jsou zásady, které vedou k úspěchu.

♥ Technika přijatelného kompromisu je vhodným a častým východiskem nejen mezi partnery. Tato technika je využívána i v obchodní sféře při reklamacích či výměně zboží. Najít si přijatelný kompromis, který neponižuje druhého, je smysluplný.

♥ Technika sebeotevření se rozpozná spontánním oznamováním věci či pocitu. Člověk se tedy druhým otevře zcela spontánně, ovšem když nemá schopnost asertivního jednání, je nerad středem pozornosti a společnosti vůbec. Je prospěšné otevřít se ostatním a informovat je o svých pocitech.

♥ Technika otevřených dveří nepopírá kritiku, nebrání se a nereaguje pomstou. Dokáže přijmout kritiku v klidu a se souhlasem. Někdy je lepší připustit pravdu druhého a svoje stanovisko opustit. Logické pravdy člověku dojdou někdy později. Můžeme ji uplatnit při výchově dětí, když matka říká dceři, že by měla lépe obléci anebo bude nemocná. Ona jí odpoví, že má pravdu, protože je venku zima.

♥ Chvála je jistě pro všechny příjemná. Dokážete však ocenit kompliment? Technika vyslovování a přijímání komplimentu se zabývá upřímným úmyslem komplimentu. Mnoho lidí chválí za účelem manipulace. Na to je třeba si dát pozor! Pokud se myslí kompliment zcela od srdce je třeba navázat oční kontakt a být konkrétní ve vyslovené pochvale. Nepřehánět ani nemanipulovat! Poděkování za pochvalu typu děkuji, těší mě, jsem ráda, to je to pravé!

♥ Negativní asertivita dává člověku možnost odklonění viny. Jinými slovy, když člověk udělá chybu, nemusí za ni nést odpovědnost donekonečna! Chyby dělají všichni a cítit se vinnými do konce života nemusíme! Přijímat svoje chyby a prozkoumat je, to je to pravé!

♥ Technika negativní otázky umí přijímat kritiku, ale ptá se proč? Je důležité vědět, hlavně v partnerském vztahu, proč jsme s druhým v jisté situaci nespokojení a požadujeme upřesnit detaily. Bez určitých narážek a provokací se dobereme zdárného řešení.

♥ Reakce zpětnou vazbou je stěžejním bodem skvělé komunikace. Může se projevit v negativní i pozitivní formě. Tuto techniku poznáme vždy, když chce mluvit člověk sám za sebe. Upozorňuje na svoje stanoviska pozitivním či negativním přístupem. Díky této metodě řekneme, co cítíme, ale věc nehodnotíme. Představte si třeba, že vás ve společnosti partner okřikuje! Jistě ho upozorníte, ať toho nechá. Řeknete svoje stanovisku, ale nic víc nehodnotíte.

Kaizen - chci změnu. E-book.

Kaizen – chci změnu. E-book.

V čem spočívá asertivní chování?

Asertivní chování umí požádat o laskavost, uplatnit svůj názor i nárok. Také umí říci ne! Naučit se odmítnout i rodinného příslušníka, je někdy na místě. Například časté hlídání dětí babičkami i tetami je náročné po psychické i finanční stránce. Také půjčování peněz dělá paseku. Pokud je příliš časté, je třeba ho ukončit. To, že jsou lidé v příbuzenském vztahu, neznamená, že se stanou otroky druhých!

Asertivní chování se dokáže vypořádat s kritikou, přijmout uznání a především vyjádřit svůj pocit či myšlenku! Lidé s sebou nechávají často manipulovat. Díky asertivnímu chování zvítězí nad agresory i zdatnými manipulátory! Máte zájem realizovat firemní trénink? Zkuste kurz pro veřejnost nebo individuální práci. další pojmy z kurzů najdete v glosáři.

Jak úspěšná je asertivita v práci?

Statisticky 3 z 5-ti případů horší je uplatnění v partnerských a pracovních vztazích, horší v rodině. Dotazy ke kurzům na tel. č. + 420 723 916 559. Podívejte se na blog Chci změnu, najděte si na něm tipy pro sebe! Začněte pracovat s e-bookem „Kaizen – chci změnu.

Doporučujeme kurzy:

3,500 Kč Objednat

 

.

Share Button